castellano euskera batua euskera bizkaiera

Historiak darrai

# # #

" Historiak darrai "

##

La historia continúa

Eta... HISTORIAK jarraitzen dau!

Eskeintzen deutsugu.

La historia continúa

2006. urte honetan bertan
GERTAERA pozgarri bat ospatzen
da Euskal Herriko txoko honetan:
Pasiotarren PRESENTZIAREN eta BIZITZAREN 50. urteurrena.

La historia continúa

“Txoko” honek badauka izen bat: ORUE-EUBA,
Zornotzan dago, Bizkaiko Probintzian.

La historia continúa

1949. urtean heldu ziran Pasiotarrak leku honetara.
Balendin Mendibek, Teodoro Oruek eta Julian Gerrikagoitiak
“Zubieta” baserrian, Ibaizabal erreka ertzean, hartu eben ostatu;
handik jarriko eben indarrean asmo ederra:
lehenengo eta behin, eta batez be, heziketa ardurea;
laster baten urratu ziran beste zeregin batzuk,
esaterako, pastoral ekintza eta kultura arloa,
gerora hainbesteko eragina izango eben esparruak.

La historia continúa

Eginbeharrik behinena:
ingurua landu eta behar ziranak prestatu,
eraikuntza barria hasteko.

1954. urteko urriaren 24an izan zan
lehenengo harriaren bedeinkapena.

La historia continúa

Urte bi baino lehen,
emon jakon hasierea ikastetxeari.
1956. urteko irailaren 14a zan,
artean etxegintza lanak burutu baino lehen.
Baina hasierea emon jakola-eta,
poz irakina eutsi ezinekoa zan,
urtero etozan prailegai ugariak ikusita.

La historia continúa

Askoren arteko alkarlan honetan,
gora handiko hainbeste pertsona izan dira tarteko,
nor baino nor jokatu dabenak,
isilean eta bihotz handiz ekinean
lan hain txalogarri bestean erabakigarrian. Erlijiosoen Alkartea, hezkuntza eta pastoraltzako ekintza honen hasieran, 14 erlijiosok osotzen eben.

La historia continúa

1956 – 1969

La historia continúa

Irakaskuntzaren lehenengo aldian (1956-1969)
SEMINARIOA zan etxea,
pasiotar familiaren beharrizanei eta helburuei erantzuteko
eta sasoiko giroei eta eskabideei egokituta.

La historia continúa

Seminarioa, osoan, pasiotar bizitzeari begira egoan.
Baina, giza, kultura eta eleiz esparruetan
aldaketa sakonen aldia izanik,
hemen be bokazino eskasiak gogor jo eban,
begi bistako ondorenak itziz.

La historia continúa

Aldikada hau erlijino giro gozoz eta ilusinoz gainezka dago,
Pasiotar Alkartearentzat,
batez be, prailegai gaztetxoen ugaritasunez.

La historia continúa

Erlijiosoek, berez hain neketsua dan heziketa arloan
lan gogo beroz eginez, gainera,
han-hemenka pastoral ekintza arduratxoren
batzuk hartzen ebezan.

Horrek sortu eban nekea astuna izan zan.

La historia continúa

Baina pastoraltza arlo hau luze eta zabal Bizkaiko bazter eta herri askotara heldu zan:
Misino Santuak, berbaldiak,
gazteen eta helduen taldeen mogimenduak...
sekulako pastoral ekintzen sarea landu eben,
laikoen PRESTAKUNTZARI begira,
euskal kulturgintzan, bizi balioetan
eta giza arloetan jarduteko gai bihurtuz.

La historia continúa

Sasoi horretan,
Orue-Euba ospakizun eta ekintza askoren topaleku nabarmen bihurtu zan:
“Euskal Jaiak” izen handia hartu eben Euskal Herri osoan.

Alkarteak eta Nekaldiko Kofradiak
biak jokatu eben alkarlan estuan,
etorkizunean eragin handia izango eben
ekintza aitagarri honetan.

La historia continúa

Aldi berean, beste lanbide barri bati emon jakon hasierea:
Pertsona eta talde askorentzat HARRERA eta ESPITUALITATE
gunea indarrean jartea;
Aparteko txokoa otoitzerako eta Jaunagaz topo egiteko.
1961. urtean izan zan gogo jardunetako lehenengo taldea.
30 urte iraungo dau pastoral ekintzari begira,
eta era askotako batzarren eta ikastaroren topaleku izango da.

La historia continúa

Baina inguruko giroa iluntzen joan zan,
batez be, prailegaien kopuru handiari erantzuteko orduan.
Hemen agertzen da BASERRIA eta bere inguruko
hainbeste zerbitzu eder: behitegia; oilategia,
geroago inprimategi bihurtu zan zati bat;
eta azkenik, dana osorik Lauaxeta ikastolako osogarri izatera heldu zan.

La historia continúa

1969 – 1977

La historia continúa

Hezkuntza lanari jagokonez,
bigarren aldia 1969. urtean hasi zan:
giza eta kultura mailan goitik beherako aldaketak sortu ziran;
adibidez, ikastetxe bihurtzea erabagi eta onartu zan,
askotariko kristau bokazinoetara zabalduz;
holantxe hasi zan aldi barri bat Historia honetan,

La historia continúa

# SAN GABRIEL ikastetxearen historia da,
legezko onarpenaren jabetasun eta guzti,
egoera barrira dana egokitu beharra etorri zan,erlijiosoz eta laikoz osotutako
irakasleen kopurua gehituz.

La historia continúa

Vatikano II. Kontzilioko aire barritzaileak Orue-Eubako Pasiotar Alkarteari be eragin eutsan,
eta 1974. urteko azaroaren 19an,
gure etxea inguruko baserri aldearen PARROKIA bihurtu zan,
ordutik hona Parrokia PASTORAL EKINTZA izan da
hemengo pasiotarren presentziaren oinarrizko ardatz.

 

La historia continúa

LAUXETA Ikastota: 1977

La historia continúa

Hezkuntza topa gune dan aldetik,
martxa barri bat hasten da 1977-78ko ikasturtean:
LAUAXETA ikastolea da;
ikastetxean indarrean egoan zerbitzuak —mailaz maila—
hartzen eta nork bereganatzen joan zan.
Ikastetxea osorik ikastola bihurtzea 1981-82ko ikasturtean
gertatu zan.

La historia continúa

Eskakizun barriei egokiezan azpiegiturak egokitu ondoren,
Hezkuntza Egitasmoak hezkuntza garrantzitsuari emon eutson leku, eta, pertsonearen balio eta esparru guztietako
garapenean oinarrituz,
Europa mailan domina eta guzti goraitatua izan da.
1400 inguruan dabil ikasleen kopurua.

La historia continúa

La historia continúaGaur egun eta aurretiko lanaren ondorio lez,
KULTURA ERRONKARI aurpegi emoten jako Euskal Herriaren aurrean.
Bai Ibaizabal argitaletxea, bai IKA (Ikastola Katolikoen Alkartea)
dira hartutako konpromisoei jagoken erantzuna;
eta, urteetan zehar, bai frutu ederrik eskeini be euskal gizarteari.

La historia continúa

EGOERA BARRIA: 1998

La historia continúa

Baina urteen joanean eta hazur maminduz etorren giza eta erlijinozko egoera barriaren aurrean,
1998. urtean pasiotarren presentziak inguru honetan
BIRMOLDAKETA sakon bati ekin deutso:
Alkartearen bizilekua oso-osorik berregituratu da,
gaixoen eta nagusien egoitzaren zerbitzua eskeintzeko egokituz,
Pasiotarren bizileku izateaz aparte.
Aldaketarako Pasiotar Familiak erakutsi dauan ahalmena
benetan txalogarria da.

La historia continúa

Horrez gainera, pastoral eskakizunei erantzunez,
eleiza barria eta parrokia aretoak eraikitzea
bultzakada sendo bat izan da konpromiso bidean,
bai Eleizbarruti mailan, bai baserri munduari zerbitzu berezi lez:
Holan, barriren barri, hezkuntza eta ospakizun topa gune bihurtu da ETORKIZUNERA begira.

La historia continúa

Eta gaur egungo aldira heldu gara:
ETORKIZUNA.... benetako ERRONKA bada,
bai hasi barri dagozan ekintzen aldetik,
bai eskuartean doguzan eta lantzen dihardugun esparruen aldetik.

La historia continúa

Pasiotar Alkarteak oraintsu indarrean jarri dauan ekintza dozu www.bidean.net WEBGUNE BARRIA,
lehengoaz gainera
eta lehengo guztiaren oinarri eta lagungarri izateko asmotan,
bizi esparru guztiei gizatasun eta kristautasun arnasea ezarriz.

 

La historia continúa

Erronkea itzela da...
eta hemen dago.


Horregaitik, eta gogotik, autortzen dogu:
“ONENA JASOTZEKO DAGO ...!”

La historia continúa

KONBIDATZEN ZAITUGU...!

# # #


 

Orue - Euba

 
 
bidean@bidean.net
orue