castellano euskera batua euskera bizkaiera

Mezua

textoa batua

Gurutzeko Paulo

BIZITZA baten GILTZAK

… ezagut ezazu
… kontenplatu
… miretsi

ESTILO BAT

•  Bilatzailea
•  Ermitaua
•  Gizon latz eta pobrea
•  Behartsuen senidea

BILATZAILEA

“Erakuts iezazkidazu, Jauna, zeure bideak”

Zer nahi duzu egin dezadan?
Non zerbitzatuko ditut gehiago eta hobeto
Jainkoa eta senideak?

“Zure aurpegi bila nabilkizu, Jauna, ez ezkuta niri zeure aurpegia.”

ERMITAUA

BAKARDADEAREN MAITALE

•  Leku apropos bezala egiak garbi entzuteko.
•  Egia den bezala ezagutzeko.
•  Jainkoarekin, Sortzailearekin, Aitarekin topo egiteko.
•  Gizakiei Jainko begiradaz so egiten ikasteko.
•  Kreazioa miresteko eta sorkari bakoitzean
Egilearen hitza sentitu eta entzuteko.

GIZON LATZ ETA POBREA

Bizitzeko gutxi behar du:
jan-edanak apurka,
tunika bakarra eta oinetakorik ez.

Bizimodu latzak aske egin du,
buru-belarri besteentzat bizitzen jarri,
Jainkoa nahiko dela sinestarazi.

BEHARTSUEN SENIDEA

Paulok Gurutziltzatuarengan ditu begiak,
hor jabetzen da Jainkoaren gizakiekiko pasioaz.

Gizakion gurutzeaz zamatua ikusi du Jainkoa
eta, harriturik, Jainko maitasun horren historia
kontatu nahi dio munduari.

Horregatik, behartsuen ondoan jartzen da,
gizarte hartako baztertuen ondoan,
(gaixoak, bidelapurrak, eskaleak…)
Jainkoak maite dituela senti dezaten.

INTUIZIO BAT

• Begi-bihotzak gurutzean
• Bakardade ozena
• Familia baten Sortzaile

BEGI-BIHOTZAK GURUTZEAN

Mingarri zitzaion gizakiaren mina.
Eta mingarri Jainkoaren mina.
Eta Jainkoak bere begirada eta hitza eman zizkion
bere Seme gurutziltzatuarengan.
Eta Gurutziltzatua maitekiro kontenplatuz,
Jainkoa aurkitu zuen, eta gizakia,
eta bizitzaren eta historiaren zentzua.

Bere bokazioa
Jainko gurutziltzatuaren oroipena
berreskuratzea izan zen.

BAKARDADE OZENA

Paulok, misiolari sutsuak,
bakardade eta jendarteko gizonak,
hitz gartsuko apostoluak,
bere komentuetako “bakardade ozena” uzten digu,
kontenplaziorako eta profeta hitza ernaltzeko
sabel emankor bezala.

FAMILIA BATEN SORTZAILEA

Gurutzeko Paulok
nekaldiaren oroipena eskaintzen digu
gaurko gaizkien sendabide,
Jainko maitasunaren
ekintza handien eta harrigarriena bezala.
Behartsuen oihuak entzuten ez direnean,
ez du zentzurik Kristoren gurutzeak,
Gurutziltzatua biziaren Jainkoa baita.

Kristoren Pasioa,
Jainkoak munduari dion maitasunaren oroigarria.

BIZIMODU BAT

• Misiolaria
• Adiskidetzailea
• Maisu espirituala eta mistikoa
• Testamentua

MISIOLARIA

81 urterekin hil zen.
Italiako 30 elizbarrutietan zehar ibili zen
Herri misioak eta gogo-jardunak predikatzen.

Nahiago zituen
herri eta maila sozial baztertuenak.
Behartsuengan Gurutziltzatuaren aurpegia ikusten zuen.
Gaixoek, baztertuek,
bidelapurrek, espetxeratuek
adiskide baten laguntza eta hurbiltasuna
aurkitu zuten Paulorengan:
Jainkoaren gizona.

ADISKIDETZAILEA

Gizakia Jaungoiko Egile eta Aitarekin adiskidetzen
jarri zituen Paulok
bere hitz gartsua eta bizitza.

Etsaien arteko adiskidetzea
eta elkarri barkamena eskaintzea
profeta oihu gertatzen ziren herri misioetan.

Jesu Kristo gurutziltzatuarengan
Jainkoa haren hiltzaileei
barkamena ematen aurkezten zien
eta guztiak elkarrekin bakeak egitera bultzatzen.

MAISU ESPIRITUALA ETA MISTIKOA

Oso mota ezberdinetako pertsonen
zuzendari eta lagun espirituala izan zen.
Goi mailako espiritualtasunaren egiazko tratatuak diren
milaka gutun idatzi zituen.
(Horietako bi milatik gora gordetzen dira.)
Gotzainak, erlijiosoak, laikoak,
jende xume eta nobleziakoa eta aita santuak
joaten zitzaizkion aholku bila.

“Heriotza mistikoa” eta “jaiotza berria”
aztergai dituen tratatua idatzi zuen.
XVIII. gizaldiko mistiko handienetariko bezala hartu du Elizak.

TESTAMENTUA

Hona hemen Sortzaile testamentua:
Herio-ohean kongregazioaren hiru zutabeak
zaintzea gomendatzen du:

• Otoitz espiritua
• Bakardade espiritua eta
• Pobretasun espiritua.

“Espiritu honetan irauten baduzue,
distira egingo du kongregazioak
Jainkoaren eta gizakien aurrean.”

ESTILO BAT

INTUIZIO BAT

BIZIMODU BAT

Gurutzeko Paulok

… zure bizitza argitzen du. 

Jatorria - Bidea

 
 
bidean@bidean.net
orue